Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών - Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων