Εμβόλιμη εξεταστική - Τ. Καπλάνης


Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική σε μαθήματα του κ. Καπλάνη παρακαλούνται να του αποστείλουν mail (tassoskaplanis@lit.auth.gr) μέχρι τις 28/6/2017.