Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EKO), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Λόγω της έκτασης των προσωρινών πινάκων, ο υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους (εισάγοντας αρ. πρωτ. αίτησης και ΑΦΜ) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml

 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων  οφείλουν να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρες 11.00 -13.00

Οι δικαιούχοι πρέπει  να έχουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.