ΓΛΩ 341 (Γ. Γιαννάκης) - Έκτακτο μάθημα


ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩ 341

Την Παρασκευή, 26/5 θα γίνει έκτακτο μάθημα στο ΓΛΩ 341, στην αίθουσα 108 νκ και ώρα 11.00-13.30