ΑΕΦ 142 (Μ. Πλαστήρα) - Εμβόλιμο μάθημα


Το εμβόλιμο μάθημα ΑΕΦ 142 (Διδ. Μ. Πλαστήρα) θα γίνει στο γραφείο της διδάσκουσας (213 νκ) τη Δευτέρα 22 Μαΐου, 11.30-13.30.