ΝΕΦ 257 (Τ. Μαρκομιχελάκη)


Το μάθημα ΝΕΦ 257 (Διδ. Τ. Μαρκομιχελάκη) δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 19/5/2017 λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας του ΟΑΣΘ.