Πρόγραμμα Υποτροφιών από το Transilvania University of Brașov της Ρουμανίας


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Two residential fellowships open for outstanding young researchers and scholars

Transilvania Fellowship for Young Researchers

Transilvania Fellowship for Visiting Professors. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο παρακάτω link:

http://www.unitbv.ro/en/ScholarshipsFellowships/TransilvaniaFellowshipProgram.aspx