ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ IOYNIOY 2017


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτηση (9ο εξάμηνο και μεγαλυτέρων εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-17 για όλα τα μαθήματα που οφείλουν και τα οποία είχαν δηλώσει (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Ως εκ τούτου καλούνται να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα sis.auth.gr τα μαθήματα από 2 Μαΐου και ώρα 00.01 π.μ. έως και τις 8 Μαΐου και ώρα 11.59 μ.μ.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας