Συμπόσιο Κλασικής Φιλολογίας του Τμ. Φιλολογίας Παν. Ιωαννίνων


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η συνημμένη πρόσκληση.

---

Attachment: