Νέα


8η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Θέατρο και την Εκπαίδευση

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία της Φιλοσοφικής Σχολής η παρακάτω ανακοίνωση.

----

2018 Διεθνής Συνδιάσκεψη

Princeton Hellenic Studies Graduate Student Conference in Modern Greek Studies: Call for papers

Γνωστοποιήθηκε στη Τμήμα Φιλολογίας από το Seeger Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Princeton η παρακάτω ανακοίνωση για το ετήσιο μεταπτυχιακό συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών που θα διεξαχθεί στο Princeton από τις 29 Απριλίου έως την 6η Μαΐου 2018.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή: Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018.

Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2019

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» η παρακάτω ανακοίνωση. 

----

Τέταρτη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2019 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΚΥ για το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το IKY

-----

Προς το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό

Σας ενημερώνουμε ότι το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ/ΕΜ, προκειμένου να εγγραφείτε και να προσκληθείτε από την Εθνική Μονάδα την περίοδο των αξιολογήσεων.

Κληροδότημα Χρ. Βράκα - Εξεταστέα ύλη

          Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Χρ. Βράκα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν είναι Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Νέα Ελληνική Φιλολογία.

 

Η ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής: