Νέα


Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων (Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

-----

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΚΥ για το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το IKY

-----

Προς το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό

Σας ενημερώνουμε ότι το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ/ΕΜ, προκειμένου να εγγραφείτε και να προσκληθείτε από την Εθνική Μονάδα την περίοδο των αξιολογήσεων.

Κληροδότημα Χρ. Βράκα - Εξεταστέα ύλη

          Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Χρ. Βράκα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν είναι Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Νέα Ελληνική Φιλολογία.

 

Η ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής: