ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31.01.2018

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.02.2018

Ενημέρωση αποδοχής

19.04.2018

Προσυνεδριακή ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

20.04.2018 - 21.04.2018

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θα ανακοινωθεί