ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31.01.2018

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20.02.2018

Ενημέρωση αποδοχής

19.04.2018

Ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

19.04.2018 - 21.04.2018

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας: 

Τηλ.: 2310 997409

E-mail: amgl39@lit.auth.gr

Ταχ. Διεύθ.:     
39η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη